510.07 Technisch Engels
Doel

Het doel van de cursus Technisch Engels is de cursist essentiele kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van technisch Engels begrijpen, lezen en spreken. De cursist leert te communiceren met leveranciers, klanten en zakenpartners en zijn of haar taalvaardigheid te verbeteren om in een technische omgeving effectiever te kunnen communiceren met technische en niet-technische gesprekspartners. Verder komen onder meer de volgende vragen aan de orde: Hoe kan ik mijzelf verwoorden naar een klant aan de telefoon? Hoe voer ik een technisch inhoudelijk gesprek in het Engels? Hoe kan ik een klant uitvragen over een storing? Hoe lees ik het manual van een installatie? Hoe vertaal ik een manual naar een duidelijke uitleg aan het bedienend personeel? Hoe boek ik een hotel of een vlucht? Door de mondialisering is het noodzakelijk geworden dat uw technisch personeel zich ook in het in het Engels kan verwoorden. Met name de logistieke medewerkers, engineers, werkvoorbereiders, managers en servicemonteurs werken steeds vaker samen met met internationale contacten waarmee communicatie in het Engels van groot belang is. Dat geldt zeker ook voor het kantoorpersoneel van internationale bedrijven. De vragen van klanten kunnen begrijpen en inhoudelijk kunnen beantwoorden is noodzakelijk geworden. Daarnaast is een manual kunnen schrijven van een installatie in het Engels door werkvoorbereiding een onderdeel van CE geworden. Uw personeel leert in deze cursus zich beter te verwoorden door het uitbreiden van de woordenschat en het oefenen met spreekvaardigheid.

Werkwijze

De cursus bestaat uit afwisselende korte theorieblokken en herkenbare praktijkopdrachten. De cursus kent een levendig karakter waarbij eigen inbreng zeer gewaardeerd wordt. Naast de vakinhoudelijke bijscholing vinden wij het belangrijk de cursist te begeleiden ten aanzien van de juiste instelling en werkhouding naar collega's, klanten en bedrijf.

Cursusinhoud

Woordenschat
- Het vergroten van de algemene woordenschat
- Veel voorkomende technische woorden, begrippen en termen
- Het lezen van bestaande technische manuals
- Het vergroten van de technische woordenschat van bijvoorbeeld een pomp

Grammatica
- Algemene grammatica toegespitst op technische beschrijvingen
- Verleden, heden en toekomst
- 'Specificatie-taal': bestekken schrijven
- Kort en bondig schrijven
- Schrijven vanuit probleemstelling tot oplossing

Communicatie
- Luisteren, samenvatten en doorvragen oefenen
- Mondelinge en schriftelijke communicatie over: technische problemen, werking, bediening, veiligheid, gebruik, onderdelen, diagnose, documentatie, tekeningen en schema's
- Communiceren in het Engels met iemand waarvan de moedertaal ook niet het Engels is
- Beleefdheidsvormen

Vaardigheden oefenen met praktijkopdrachten
- Rapporten kunnen schrijven in een korte, duidelijke en bondige stijl
- E-mail kunnen schrijven
- Technische specs kunnen lezen en uitleggen
- Metingen kunnen beschrijven en uitleggen
- Processen kunnen beschrijven en uitleggen
- Iets omschrijven waarvan men het woord niet kent
- Gebruikmaken van papieren en online woordenboeken
- Gebruikmaken van de spellingschecker
- Uit kunnen leggen en beschrijven hoe technische componenten werken
- Bespreken van oorzaak en gevolg, ondernomen acties, plannen van aanpak en mogelijke uitkomsten
- Beschrijven van problemen, inventariseren van mogelijkheden en aanbevelingen doen
- Uitleggen van veiligheidsvoorschriften en overige regels
- Verzorgen van een instructie in het Engels
- Vastleggen van afspraken

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een toets en een praktijkopdracht. Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Bestemd voor

De cursus richt zich op storings- en onderhoudstechnici binnen de machine-, apparaten-, installatie- en voertuigbouw die zich vakinhoudelijk willen verdiepen op het gebied van:
- Installaties opleveren aan de eindklant
- Communiceren met klant en toeleveranciers
- Uitleg geven over de installatie vanuit tekeningen en schema's
- Instructies aan bedienend personeel geven
- De leiding in handen nemen tijdens service, onderhoud en storingen

Gewenste vooropleiding / werkervaring

Niet van toepassing. WTB trainingen heeft de filosofie dat scholing altijd zinvol is voor de ontwikkeling van zowel uw medewerkers als uw bedrijf. Wij stellen daarom geen verplichte vooropleidingseisen. Wij hebben deze cursus ingeschaald op MBO+ niveau.

Lesmateriaal

Lesboek en hand-out.

Cursusduur

De cursusduur bedraagt 8 dagen van 6 uur of 16 dagdelen / avonden van 3 uur.

Cursuskosten
De cursuskosten bedragen € 1.295,00 per persoon.
De inschrijfkosten bedragen € 0,00 per persoon.
De kosten voor het les- en oefenmateriaal bedragen € 75,00 per persoon.
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Nu tijdelijk geen inschrijfkosten bij inschrijving direct via onze site.

In-company
WTB Trainingen biedt interessante mogelijkheden om deze cursus in-company en op maat voor u te verzorgen.
Informeer naar de mogelijkheden via 0348 - 413 844.

Subsidie
Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie of scholingsbijdrage van een scholingsfonds(bijv. OOM(Metaalbewerking) of A+O fonds(Metalektro)). Wij helpen u hiermee graag op weg.
Direct inschrijven
Direct inschrijven
Meer informatie:
WTB Trainingen
Vijzelmolenlaan 1
3447GX WOERDEN

tel: 0348 - 413 844
fax: 0348 - 433 525

info@wtb-trainingen.nl