014.07 Storings- en Onderhoudstechniek – module 7: Pneumatiek en hydrauliek

014.07 Storings- en Onderhoudstechniek – module 7: Pneumatiek en hydrauliek

 

WTB-trainingen biedt een modulair opgebouwde cursus Storings- en Onderhoudstechniek aan.
De basis van deze cursus is module 1 waarin ingegaan wordt op Mechanische Storings- en Onderhoudstechniek. Na module 1 kan de cursist desgewenst een of meerdere aanvullende modules volgen die ingaan op een specifiek deelgebied van de storings- en onderhoudstechniek. Zo kan de cursist zelf zijn of haar eigen ideale opleidingstraject samenstellen. Er zijn de volgende modules:

Storings- en Onderhoudstechniek – module 1: Mechanica
Storings- en Onderhoudstechniek – module 2: Elektrotechniek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 3: Elektronica
Storings- en Onderhoudstechniek – module 4: Besturingstechniek en PLC-techniek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 5: Ethernet, internet & remote access
Storings- en Onderhoudstechniek – module 6: Meet- en Regeltechniek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 7: Pneumatiek en Hydrauliek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 8: Leidingwerk, pompen en compressoren
Storings- en Onderhoudstechniek – module 9: Verbrandingsmotoren
Storings- en Onderhoudstechniek – module 10: Voertuigtechniek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 11: Las-, constructie- en herstelwerkzaamheden
Storings- en Onderhoudstechniek – module 12: Effectief rapporteren voor (service)monteurs
Storings- en Onderhoudstechniek – module 13: De monteur als ambassadeur
Storings- en Onderhoudstechniek – module 14: Technisch Engels
Storings- en Onderhoudstechniek – module 15: Technisch Duits
Storings- en Onderhoudstechniek – module 16: Combi veiligheidsopleiding: VCA, tillen, heftruck en hijsen
Storings- en Onderhoudstechniek – module 17: Maintenance management systems

Doel

Het doel van de 7e module is de cursist essentiele kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van storingzoeken en onderhoud aan pneumatische en hydraulische systemen. Zo komen onder andere de volgende vragen aan bod:
Ik heb veel warmte-opbouw in mijn leidingen, wat kan de oorzaak zijn? Hoe kan het dat een hydraulische cilinder weinig kracht levert? Hoe controleer ik een kleppenblok op werking? Hoe voorkom ik dat het systeem gaat lekken bij de koppelingen? Hoe regel ik een pneumatisch systeem af? Hoe werkt een proportionele regeling? Hoe kan ik een systeem gecontroleerd in gebruik nemen? Hoe controleer ik een pomp op juiste werking? Hoe zorg ik ervoor dat alle componenten in een pneumatisch systeem de juiste smering krijgen? Wat is het verschil tussen een constante drukregeling en een constante opbrengst regeling? Aandacht zal worden besteed aan materialenkennis, gereedschapsgebruik en veilig werken.

Onderhoud aan een installatie is belangrijk om preventief storingen te voorkomen. Wanneer de onderhoudsintervallen structureel worden uitgevoerd is de installatie optimaal bedrijfszeker.
Om het onderhoud goed uit te kunnen voeren is kennis van de meest kritische componenten noodzakelijk en hoe men daar mee omgaat. Deze training geeft de onderhoudsmonteur en/of procesoperator meer inzicht in de meest kritieke punten van onderhoud in de pneumatiek en hydrauliek. Deze training past ook in de filosofie van TPM (Total Productive Maintenance). Door aandacht te geven aan het onderhoud van de pneumatiek en hydrauliek en eventuele verbeterpunten aan te brengen bent u weer een klein stapje (Kaizen) verder. Eveneens wordt er aandacht besteed aan veilig werken met pneumatiek en hydrauliek, en wordt de theorie veelvuldig afgewisseld met de praktijk.

Werkwijze

De cursus bestaat uit afwisselende korte theorieblokken en herkenbare praktijkopdrachten. De cursus kent een levendig karakter waarbij eigen inbreng zeer gewaardeerd wordt. Naast de vakinhoudelijke bijscholing vinden wij het belangrijk de cursist te begeleiden ten aanzien van de juiste instelling en werkhouding naar collega’s, klanten en bedrijf.

Cursusinhoud

Algemeen
– Grootheden en eenheden
– Natuurkundige wetten
– Eenvoudige berekeningen van druk, volumestromen en delta p
– Hydraulische en pneumatische schema’s en symbolen
– Schema’s van elektro-hydraulische of elektro-pneumatische systemen
– Snel kunnen doorgronden van een hydraulisch en pneumatisch systeem
– Veiligheid en milieu
– Leidingweerstand en doorstroming

Hydrauliek
– Leidingen, slangen, koppelingen, filters, reservoirs, oliekoelers, accumulatoren
– Pompen, motoren en cilinders: controle op werking en dichtheid
– Manifolds (besturingsblokken): kleppen, schuiven, ventielen en beveiligingen
– Symbolenkennis
– Vervangen pakkingset van een cilinder
– Pompen, filters en powerpacks
– Afpersen en ontluchten
– Oliesoorten en periodieke visuele controle
– Proportionele techniek
– Hydraulische regelingen

Pneumatiek
– Luchtconditionering en luchtsmering
– Compressoren
– Cilinders, ventielen, koppelingen, (stuur)kleppen, leidingen, slangen en beveiligingen
– Opbouw van een ventieleiland
– Maken van een stappenplan
– Pneumatische regelingen

Storings- en onderhoudstechniek
– Wisselen van slangen en leidingen
– Montage van koppelingen en afdichtingen
– Vullen en ontluchten van het systeem
– Afregelen van een cilinder (snelheidsregelventielen, luchtbuffering)
– Storingen ten gevolge van lekkage
– Storingen ten gevolge van trilling, beweging, krimp, uitzetting, warmte of bochten
– Storingen ten gevolge van vervuiling, slijtage of corrosie: kleppen, ventielen, cilinders, motoren, oliekwaliteit, luchtkwaliteit, pomp, compressor, warmte-opbouw, filters, vocht, smering
– Oplossen van problemen met betrekking tot de snelheid en/of kracht van het systeem
– Storingen aan pompen, compressoren en koelers
– Storingen aan beveiligingen
– Systematisch storingzoeken- van probleem tot oplossing
– Inleiding tot het zoeken van storingen in elektro-hydraulische of elektro-pneumatische systemen
– Veilig werken
– Verbetervoorstellen doen

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een toets en een praktijkopdracht. Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Bestemd voor

De cursus richt zich op storings- en onderhoudstechnici binnen de machine-, apparaten-, installatie- en voertuigbouw die zich vakinhoudelijk willen verdiepen op het gebied van:
– Installaties opleveren aan de eindklant
– Communiceren met klant en toeleveranciers
– Uitleg geven over de installatie vanuit tekeningen en schema’s
– Instructies aan bedienend personeel geven
– De leiding in handen nemen tijdens service, onderhoud en storingen

Gewenste vooropleiding / werkervaring

Niet van toepassing. WTB-trainingen heeft de filosofie dat scholing altijd zinvol is voor de ontwikkeling van zowel uw medewerkers als uw bedrijf. Wij stellen daarom geen verplichte vooropleidingseisen. Wij hebben deze cursus ingeschaald op MBO+ niveau.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een praktische syllabus die door de cursisten tevens als naslagwerk kan worden gebruikt. Daarnaast verzorgen wij het schrijfmateriaal en eventueel aanvullend lesmateriaal.

Cursusduur

De cursusduur is 5 dagen van 6 uur of 10 dagdelen / avonden van 3 uur.

Cursuskosten

De cursuskosten bedragen € 1.195,00 per persoon.
De inschrijfkosten bedragen € 0,00 per persoon.
De kosten voor het les- en oefenmateriaal bedragen € 150,00 per persoon.
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Nu tijdelijk geen inschrijfkosten bij inschrijving direct via onze site.

In-company

WTB Trainingen biedt interessante mogelijkheden om deze cursus in-company en op maat voor u te verzorgen.
Informeer naar de mogelijkheden via 0348 – 413 844.

Subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie of scholingsbijdrage van een scholingsfonds(bijv. OOM(Metaalbewerking) of A+O fonds(Metalektro)). Wij helpen u hiermee graag op weg.

Meer informatie:

WTB Trainingen
Vijzelmolenlaan 1
3447GX WOERDEN

tel: 0348 – 413 844
fax: 0348 – 433 525

info@wtb-trainingen.nl