014.04 Storings- en Onderhoudstechniek – module 4: Besturingstechniek en PLC-techniek

014.04 Storings- en Onderhoudstechniek – module 4: Besturingstechniek en PLC-techniek

 

WTB-trainingen biedt een modulair opgebouwde cursus Storings- en Onderhoudstechniek aan. De basis van deze cursus is module 1 waarin ingegaan wordt op Mechanische Storings- en Onderhoudstechniek. Na module 1 kan de cursist desgewenst een of meerdere aanvullende modules volgen die ingaan op een specifiek deelgebied van de storings- en onderhoudstechniek. Zo kan de cursist zelf zijn of haar eigen ideale opleidingstraject samenstellen. Er zijn de volgende modules:

Storings- en Onderhoudstechniek – module 1: Mechanica
Storings- en Onderhoudstechniek – module 2: Elektrotechniek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 3: Elektronica
Storings- en Onderhoudstechniek – module 4: Besturingstechniek en PLC-techniek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 5: Ethernet, internet & remote access
Storings- en Onderhoudstechniek – module 6: Meet- en Regeltechniek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 7: Pneumatiek en Hydrauliek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 8: Leidingwerk, pompen en compressoren
Storings- en Onderhoudstechniek – module 9: Verbrandingsmotoren
Storings- en Onderhoudstechniek – module 10: Voertuigtechniek
Storings- en Onderhoudstechniek – module 11: Las-, constructie- en herstelwerkzaamheden
Storings- en Onderhoudstechniek – module 12: Effectief rapporteren voor (service)monteurs
Storings- en Onderhoudstechniek – module 13: De monteur als ambassadeur
Storings- en Onderhoudstechniek – module 14: Technisch Engels
Storings- en Onderhoudstechniek – module 15: Technisch Duits
Storings- en Onderhoudstechniek – module 16: Combi veiligheidsopleiding: VCA, tillen, heftruck en hijsen
Storings- en Onderhoudstechniek – module 17: Maintenance management systems

Doel

Het doel van de 4e module is de cursist essentiele kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van besturing- en PLC-techniek Storings- en Onderhoudstechniek. Zo geeft de de module een antwoord op onder meer de volgende vragen:
Hoe lees ik een aansluitschema? Welke bedrading kies ik voor welke componenten? Waarom moet ik voorzichtig omspringen met sommige elektronische componenten? Hoe controleer ik of de bedrading van een besturingskast deugdelijk is aangesloten? Hoe programmeer ik een PLC? Hoe lees ik het onderhoud uit het manual van de complete installatie? Welke gereedschappen heb ik nodig om een periodiek onderhoud uit te kunnen voeren? Hoe neem ik de leiding in handen bij service en onderhoud? Hoe communiceer ik naar de eindgebruikers?

Door het toepassen van de juiste onderhoudsintervallen wordt het fabrieksproces geoptimaliseerd en uitval geminimaliseerd. Dit vertaalt zich direct in een besparing van uw kosten. Door het onderhoud preventief te plannen kan het fabrieksproces worden gestuurd waar nog wel productie mogelijk is, wat zich vertaalt in betrouwbaarheid en continuiteit.
Om het onderhoud goed uit te kunnen voeren is kennis van de meest kritische componenten noodzakelijk. Deze training geeft de onderhoudsmonteur en/of procesoperator meer inzicht in de meest kritieke punten van onderhoud in de elektronica. Deze training past ook in de filosofie van TPM (Total Productive Maintenance). Door aandacht te geven aan het onderhoud van de PLC-techniek en eventuele verbeterpunten aan te brengen et u weer een klein stapje (Kaizen) vooruit.
Eveneens wordt er aandacht besteed aan veilig werken met PLC-techniek en wordt de theorie veelvuldig afgewisseld met de praktijk.

Werkwijze

De cursus bestaat uit afwisselende korte theorieblokken en herkenbare praktijkopdrachten. De cursus kent een levendig karakter waarbij eigen inbreng zeer gewaardeerd wordt. Naast de vakinhoudelijke bijscholing vinden wij het belangrijk de cursist te begeleiden ten aanzien van de juiste instelling en werkhouding naar collega’s, klanten en bedrijf.

Cursusinhoud

Achtergrondkennis
– Introductie besturingstechniek
– Soorten systemen, waaronder PLC, Embedded software, SCADA
– Inleiding digitale techniek en logische schakelingen
– Inleiding datacommunicatie

Componenten
– PLC’s
– Inputs en outputs: sensoren, signaalgevers, ontvangers, veldbussen, bedieningspanelen, motoren, actuators, relais, voedingen, inverters, displays, kleppen, regelventielen, solenoids, (hydrauliek / pneumatiek), inverters, drivers, signaalomzetters, ethernet, overige interfaces en HMI
– Voedingen

PLC-programma’s

– Programmeren in Instructielist (IL), structuredText (ST), LadderDiagram (LD) en in FunctieBlokDiagram (FBD)
– Gebruik van programmeertools
– Structureren met behulp van SequentialFunctionChart (SFC)
– Ontwikkelen van een eenvoudig PLC-programma
– Lezen en interpreteren van PLC-programma’s

Storingzoeken
– Hardware/ bekabeling falen
– Software en bugs
– Proces falen/ regelingen
– Lokaliseren van veel voorkomende elektrische storingen: draadbreuk, sluiting, slecht contact.
– Lokaliseren van veel voorkomende PLC storingen
– Het doen van eenvoudige aanpassingen aan een PLC programma

In bedrijf stellen en testen
– Veiligheid en risico’s
– Laden van software
– Gecontroleerd opstarten
– Systematisch controleren
– Fine-tuning

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een toets en een praktijkopdracht. Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat.

Bestemd voor

De cursus richt zich op storings- en onderhoudstechnici binnen de machine-, apparaten-, installatie- en voertuigbouw die zich vakinhoudelijk willen verdiepen op het gebied van:
– Installaties opleveren aan de eindklant
– Communiceren met klant en toeleveranciers
– Uitleg geven over de installatie vanuit tekeningen en schema’s
– Instructies aan bedienend personeel geven
– De leiding in handen nemen tijdens service, onderhoud en storingen

Gewenste vooropleiding / werkervaring

Niet van toepassing. WTB-trainingen heeft de filosofie dat scholing altijd zinvol is voor de ontwikkeling van zowel uw medewerkers als uw bedrijf. Wij stellen daarom geen verplichte vooropleidingseisen. Wij hebben deze cursus ingeschaald op MBO+ niveau.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een praktische syllabus die door de cursisten tevens als naslagwerk kan worden gebruikt. Daarnaast verzorgen wij het schrijfmateriaal en eventueel aanvullend lesmateriaal.

Cursusduur

De cursusduur is 5 dagen van 6 uur of 10 dagdelen of avonden van 3 uur.

Cursuskosten

De cursuskosten bedragen € 1.495,00 per persoon.
De inschrijfkosten bedragen € 0,00 per persoon.
De kosten voor het les- en oefenmateriaal bedragen € 150,00 per persoon.
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Nu tijdelijk geen inschrijfkosten bij inschrijving direct via onze site.

In-company

WTB Trainingen biedt interessante mogelijkheden om deze cursus in-company en op maat voor u te verzorgen.
Informeer naar de mogelijkheden via 0348 – 413 844.

Subsidie

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie of scholingsbijdrage van een scholingsfonds(bijv. OOM(Metaalbewerking) of A+O fonds(Metalektro)). Wij helpen u hiermee graag op weg.

Meer informatie:

WTB Trainingen
Vijzelmolenlaan 1
3447GX WOERDEN

tel: 0348 – 413 844
fax: 0348 – 433 525

info@wtb-trainingen.nl